بەشی كومەلناسی هەستا بە ئەنجامدانی بانیلیك بە ناونیشانی ( رول و ئەركەكانی تویزەرانی كومەلایەتی و دەرجوانی كومەلناسی2020-02-01

لە بیناو ئاشنا بوون بە ئەرك و كارەكانی تویزەرانی كومەلایەتی، لە جوارجیوەی هەنكاوەكانی بەرەوبیشبردنی بروسەی خویندن و زانستخوازی بەردەوام، بەشی كومەلناسی روزی شەممە، ویكەوتی ١/٢/٢٠٢٠ لە هولی بیداكوجی كاتزمیر ١٢ی نیوەرو هەستا بە ئەنجامدانی بانیلیك بە ناونیشانی ( رول و ئەركەكانی تویزەرانی كومەلایەتی و دەرجوانی كومەلناسی).

Leave a Reply