بەشی كومەلناسی هەستا بە ئەنجامدانی وركشوبیك بە ناونیشانی ( شیكردنەوەیەك بو جەمكی فیمینیزم و جیندەرناسی

لە بیناو ئاشنا بوون بە ناوەروك و مانای جەمكی فیمینیزم و جیندەرناسی، لە جوارجیوەی هەنكاوەكانی بەرەوبیشبردنی بروسەی خویندن و زانستخوازی بەردەوام، بەشی كومەلناسی روزی سیشەمە، ویكەوتی ٢٨/١/٢٠٢٠ لە هولی بیداكوجی كاتزمیر ١١ی نیوەرو هەستا بە ئەنجامدانی وركشوبیك بە ناونیشانی ( شیكردنەوەیەك بو جەمكی فیمینیزم و جیندەرناسی).

Leave a Reply