هه لساين به ئه نجامدانی یاریه كی دوستانه له نیوان ماموستاو فه رمانبه رانی زانكۆی لبنانی فه ره نسی وه به یمانكای فه ره نسی

روزي سيشه مه له ريكةوتي ٥/١١/٢٠١٩  هه لساين به ئه نجامدانی یاریه كی دوستانه له نیوان ماموستاو فه رمانبه رانی زانكۆی لبنانی فه ره نسی  وه به یمانكای فه ره نسی وه ياريه كه له نيو ياريكاي زانكوكه مان به ريوه چوو

Leave a Reply